همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
توضیح

طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اكوسیستم های آبی كشور تالاب ها و مناطق ساحلی(فنی و مهندسی)

طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اكوسیستم های آبی كشور تالاب ها و مناطق ساحلی(فنی و مهندسی)
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 243
حجم فایل 3.262 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: كلیات

 هدف و دامنه كاربرد

 جایگاه قانونی ارزشگذاری منابع طبیعی در كشور

 اهمیت و ضرورت موضوع

 نقش ارزشگذاری اقتصادی در تصمی مگیری

 نقش اقتصاد اكولوژیكی و محیط زیست در برنام هریزی های توسعه

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری

 مبانی اكوسیستمی

 تعریف تالاب

 طبقه بندی تالا بها

 اهمیت تالا بها

 كاركردها، خدمات و فوائد تالا بها

 پراكنش تالاب ها

 تخریب و خسارت های تالا بها

 مبانی اقتصادی

 ارزشگذاری زیست محیطی

 ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی

 طبقه بندی ارزش های زیست محیطی

 طبقه بندی خدمات زیست محیطی

 طبقه بندی روش های ارزشگذاری زیست محیطی

 انواع رهیافت های ارزشگذاری زیست محیطی

فصل سوم: ارزش های اقتصادی اكوسیستمهای آبی

 ارزشگذاری منابع آبی

 رویكرد كاركردی

 مشكلات و دغدغه های عملی ارزشگذاری دارای یهای زیست محیطی

 ارز شهای اقتصادی تالابها

فصل چهارم: نقش اقتصاد اكولوژی و محیط زیست در برنامهریزیهای توسعه

 مقدمه

 رویكردهای جدید ادغام مسایل محیط زیست و منابع طبیعی در الگوهای اقتصادی

 دیدگاههای اقتصادی در توسعه پایدار

 سرمایه طبیعی و توسعه پایدار

به عنوان چهارچوبی برای سنجش توسعه پایدار  SEEA  سیستم

 حساب های اقماری

 حساب های یكپارچه اقتصادی و زیست محیطی

 دارایی از دیدگاه سیستم حسا بهای ملی و اقماری

 ارزشگذاری دارای یها

 نرخ تنزیل

 ارزش خدمات اكوسیستمها و سرمایه طبیعی جهان

فصل پنجم: الگوی ارزشگذاری اقتصادی تالابها

 مقدمه

 كاربرد اصول احتیاطی در زمینه تصمیمگیری به منظور مدیریت و ارزشگذاری تالا بها

 فرآیند ارزشگذاری

پیوستها

اختصارات تخصصی

منابع

فهرست جداول

شماره جدول عنوان شماره صفحه

 طبقه بندی خصوصیات انواع تالاب ها

 كاركردها و شاخص ارزش تالابها

 طبقه بندی تالاب و خدمات شاخص ناشی از تالاب ها

 عملكرد تالاب و ارزش منافع آن برای اجتماع

 خدمات تالاب و نتایج حاصل از آن

 مشخصات تالابهای مهم كشور

 میزان تخریب تالاب ها در اروپا

 تهدیدهای اصلی برای تالابها و میزان وقوع آنها در آسیا و آمریكای جنوبی

 خلاصه تكنیك های ارزشگذاری اقتصادی مرتبط با منابع آبی

 كاربری های منابع آبی و تكنیكهای ارزشگذاری مورد استفاده

 ارزش اقتصادی تالاب ها و مناطق ساحلی

 ارزشگذاری اكوسیستمها به منظور ارزشهای خدمات و عملكردهای مختلف انواع تالاب ها

 خدمات حاصل از اكوسیستم های تالابی، ارزش اقتصادی كل و ارزش های حساب شده

 كاركردهای ارزشگذاری شده تالاب ها در نقاط مختلف جهان

 SEEA  طبقه بندی دارایی ها در سیستم حسا بهای اقماری

 خدمات زیست محیطی و كاركردهای اكوسیستم ها براساس مطالعه كاستانزا و همكاران

 مثال هایی از ویژگی ها و مشخصات یك تالاب

 HGM  روش هیدروژئومورفیك

 طبقه بندی ساده شده تالاب ها

 تعیین كاركردها و خصوصیات تالاب ها

 كاركردهای اكولوژیكی و اقتصادی تالاب ها و انواع ارزش آنها

 تكنیك های مورد استفاده در گردآوری داد هها و كیفی سازی منابع یا فعالیت ها

 مروری بر روش های ارزشگذاری اقتصادی

 روش های ارزشگذاری برآورد فواید اقتصادی – اجتماعی خدمات اكوسیستم های تالابی

 خدمات و فواید حاصل از تالابها و روشهای ارزشگذاری آن

 مزایا و معایب رو شها و تكنیك های مورد استفاده در ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها

 خلاصه میانگین ارزشجهانی سالانهی خدمات اكوسیستم

 مقایسه ارزش فعلی منافع اقتصادی خالص،  پروژه

 نتایج مدل زیستی  اقتصادی برای تالاب دشت علفزاری و اردك های وحشی

 تخمین ارزش های كاربری رفاهی و تفرجی تالاب نورفولك برودز در آنگلیای شرقی

 ارقام مربوط به نیتروژنزدایی در گاتلند سوئد

 ارزش تالاب های ساحلی در لوئیزیانا، ایالات متحده

فهرست شكل ها

شماره شكل عنوان شماره صفحه

 ارتباط سلسله مراتبی و پیچیده میان خدمات

 تقسیم بندی خدمات تالاب به دو دسته داخل و خارج از محدوده

 چارچوب روش خدمات اكوسیستمی

 ارتباط میان خدمات میانی، خدمات نهایی و منافع

 مثالی از محصولات مشاعی كه از یك فرآیند اكوسیستمی منفرد ریشه می گیرند

 تقسیم بندی ارزشهای زیست محیطی

 انواع روش های ارزشگذاری منابع زیست محیطی

 چارچوب ساده كلی ارزشگذاری پولی منابع آبی

 بعد كاركردی و دیگر ابعاد ارزش های آبریز

 ارتباط میان كاركردها، كاربریها و ارزشهای تالاب

 SEEA و SNA  ارتباط میان طبقه بندی

 رویكرد خدمات اكوسیستمی

 نقشه راه ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها

 چهارچوب ارزیابی برای ارزشگذاری اقتصادی تالابها

 تقسیم بندی خطرات اكوسیستمی

 ارزش ها، استفادهها و كاركردهای تالاب

 تكنیك های ارزشگذاری تالاب ها

 ارزش اقتصادی كل سیستم مانگرو تحت درجات گوناگون پیوستگی زیست محیطی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوشته شده توسط baharan

وبسایت

دیدگاه خود را بیان کنید


حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
اجرا شده توسطهمسپار